Vuosikertomus 2018

Vuosikertomuksestamme löydät helposti olennaisimmat tiedot liiketoiminnastamme, toimintaympäristöstämme ja strategiamme etenemisestä. Kerromme myös yrityskulttuuristamme ja raportoimme vastuullisuuteen liittyvästä työstämme.

Kojamo on Suomen suurin yksityinen asuntosijoitusyhtiö ja vuokra-asumisen rohkea uudistaja. Tehtävämme on luoda parempaa kaupunkiasumista. Haluamme olla asumisen edelläkävijä ja asiakkaan ykkösvalinta. Lumo-brändimme tarjoaa vuokra-asumista sekä uudenlaisia palveluita kaupunkiasumiseen. Toimimme Suomen merkittävimmissä kasvukeskuksissa, ja vastaamme vuokra-asuntojen kysyntään erityisesti Helsingin seudulla, 50 vuoden kokemuksella. Kehitämme aktiivisesti sijoituskiinteistöjemme arvoa ja määrää rakennuttamalla uutta ja kehittämällä olemassa olevaa kiinteistökantaa. Kojamon osake on listattu Nasdaq Helsingin päälistalla.

Strategiamme toteuttaminen otti vuoden aikana merkittäviä askeleita eteenpäin.

Listautumisemme kesäkuussa Nasdaq Helsingin pörssilistalle oli Pohjoismaiden suurin. Listautumisen tavoitteena oli tukea kasvustrategiamme toteuttamista ja lisätä strategista joustavuuttamme. Osakkeenomistajillemme tarjoamme ainutlaatuisen yhdistelmän kasvua ja kannattavuutta. Olen ylpeä henkilöstöstämme, jonka kanssa olemme yhdessä vieneet Kojamoa eteenpäin. Arvomme ilo palvella, hinku onnistua ja rohkeus uudistaa näkyvät päivittäisessä tekemisessämme. Olemme koko historiamme ajan pyrkineet aina kehittämään toimintaamme ja palveluamme asiakkaidemme ehdolla ja toimialaamme uudistaen. Nyt alkaneen 50-vuotisjuhlavuotemme aikana aiomme ottaa toiminnassamme entistä vahvempia askeleita kohti asumisen parasta asiakaskokemusta.

Jani Nieminen, toimitusjohtaja

Liiketoiminta vuonna 2018

Kojamon vuosi 2018 oli erittäin hyvä, ja paransimme suoritustamme kaikkien taloudellisten tavoitteidemme osalta. Toimintaympäristöä on vuoden aikana leimannut rakentamisen suuri volyymi, joka on pitänyt uudistuotannon määrän korkealla tasolla. Tästä huolimatta olemme onnistuneet jopa parantamaan taloudellista vuokrausastetta edellisvuodesta, kasvamaan ja parantamaan kannattavuuttamme. Samalla jatkoimme keskittymistä Suomen seitsemään kasvukeskukseen ja Lumo-vuokra-asuntoihin.

Vuoden 2018 avainluvut:

Liikevaihto,
milj. e

358,8

(337,0 milj. e)

+6,5%

Nettovuokratuotto,
milj. e

234,0

(216,0 milj. e)

+8,3%

Tulos ennen veroja,
milj. e

277,3

(266,7 milj. e)

+4,0%

Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta,
(FFO), milj. e

116,4

(107,8 milj. e)

+8,0%

Sijoituskiinteistöjen käypä arvo, milj. e

5 093,2

(4 710,2 milj. e)

+8,1%

Bruttoinvestoinnit,
milj. e

365,2

(367,3 milj. e)

-0,6%

Yrityskulttuuri

Vuonna 2018 kehitimme yhdessä henkilöstön kanssa yrityskulttuuriamme, jonka ytimenä on erinomaisen asiakaskokemuksen luominen.

Hinku onnistua

"Kun tavoitteet ovat selkeät, asioita viedään määrätietoisesti eteenpäin."

Heikki Hirvonen, hankejohtaja

Ilo palvella

”Voima lähtee ammattitaitoisesta tiimistä, joka on täynnä asiakaspalveluhenkisiä ihmisiä.”

Elise Hasselgren, palvelupäällikkö

Rohkeus uudistaa

”Alamme ei vielä tajua, millainen murros sillä on edessään.”

Teemu Suila, kehitysjohtaja